Address

#218-219 Main St.
Penticton, BC
V2A 5B1

Phone

250 718 9291